Onroerend goed schenken aan je kind

Als ouder of grootouder willen we natuurlijk het beste voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom geven we ze graag een financieel duwtje in de rug met de schenking van geld, roerende goederen of onroerende goederen. Tegenwoordig wordt er steeds vaker vastgoed geschonken. Dat is helemaal geen verrassing…

Wat gebeurt er met vastgoed bij een erfenis?

Bij een overlijden zullen de kinderen (of andere erfgenamen) de bezittingen van de overledene erven. Deze bezittingen kunnen geld, juwelen of meubelen bevatten, maar evengoed vastgoed.

Op geërfd vastgoed moet je een erfbelasting betalen. Het tarief hangt af van de waarde:

De erfbelasting op roerende goederen wordt apart berekend, los van het vastgoed. Dat heeft een positieve invloed op de belastingdruk. Je belandt minder snel in een hogere belastingschijf. Desalniettemin gaat er bij dure bouwgronden, woningen of appartementen een serieus bedrag naar de staat.

Bespaar erfbelasting door vastgoed te schenken

Je kan voor het overlijden vastgoed schenken aan je (klein)kinderen of partner. In dat geval moet je bij een notaris passeren en betaal je een schenkbelasting. De tarieven zien er als volgt uit (berekend per schenker en per begiftigde):

Voor schenkingen boven de €50.000 tot €450.000 per schenker en per begiftigde zijn de tarieven van de schenkbelasting aanzienlijk lager dan de tarieven van de erfbelasting. Vastgoed schenken kan dus een mooie besparing opleveren.

Vruchtgebruik

Waarschijnlijk wil je na de schenking van het vastgoed aan kinderen of je partner nog gebruik maken van de woning. In dat geval kan je het vruchtgebruik voorbehouden en enkel de blote eigendom schenken.

Investeren in vastgoed en nadien schenken

Heel wat oudere mensen investeren in vastgoed om het nadien te schenken aan hun kinderen of kleinkinderen. Waarom? Omdat deze schenking vaak voordeliger is dan een klassieke gift of erfenis. Bovendien is vastgoed waardevast, en kan het over de jaren heen huuropbrengsten opleveren.

In vastgoed beleggen voor je (klein)kinderen?

Neem dan zeker en vast een kijkje op track.be. Onze website verzamelt de beste vastgoedinvesteringen van dit moment. Je kan zorgeloos investeren dankzij de rendementsgarantie en verhuurservice. Meer weten? Selecteer dan een vastgoedtype bovenaan in de blauwe balk of maak gebruik van onze calculator.