COOKIEBELEID Track.be (versie 23/2/2018)

1. Over dit cookiebeleid

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

Track.be vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken. Track.be wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om de Track.be onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Track u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Track.be wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Track-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties, nieuwsbrieven en internetdiensten die de Track aanbiedt en die toegang geven tot de Track.be content.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Expert Group, de uitbater van de website Track.be. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hieronder vermelde adres of op het e-mailadres info @ track punt be of via het online contactformulier.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van de Track-onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Track.be van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

Track.be kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante Track-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op de Track-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de Track-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

Hoe lang de cookies blijven bestaan?

 • Tijdelijke cookies
  Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.
 • Permanente cookies
  Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

 • Eerstepartijcookies
  Eerstepartijcookies zijn cookies die Track beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Track-onlinedienst.
 • Derdepartijcookies
  Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een Track-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een Track-onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

 • Noodzakelijke functionele cookies
  Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u de Track-onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.
 • Performantie-Analyse cookies
  Track gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven Track inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de Track in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Track of in het kader van onderzoeken waaraan Track deelneemt.
 • Advertentiecookies
  Track doet voor de advertenties op de Track-onlinediensten een beroep op de externe regie van Facebook en Google. Door hen worden op de Track-onlinediensten derdepartijcookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u op hun kanalen (Facebook.com en partnersites) en het Google Display Netwerk, aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, interesses en/of uw regio. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Facebook verwijst Track naar ons privacy beleid. Als u deze cookies weigert zal u nog steeds advertenties te zien krijgen. Deze zullen alleen niet meer aangepast zijn aan uw profiel.
 • Sociale media cookies
  De Track-onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de Track-onlinediensten getoond wordt. Verder kan de Trackcontent op de Track onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Track-onlinediensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • Personalisatie cookies
  Track kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van de Track-onlinediensten. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op de Track-onlinediensten suggesties voor informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met de informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht.
 • Overige cookies
  In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 • Onvoorziene cookies
  Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

2.3. Hoe kan u het gebruik van cookies op de Track-onlinediensten weigeren of beheren?

 • Via de Track-onlinediensten

Op sommige Track-onlindiensten biedt Track u de mogelijkheid om het gebruik van cookies per type cookies aan te passen. Zo kan u bijvoorbeeld ervoor kiezen om advertentiecookies te weigeren. Dit doet u door in het menu ‘Cookie-instellingen’ gebruik te maken van de vinkjes. De nieuwe instellingen kunnen vervolgens worden opgeslagen door op de groene button ‘Opslaan’ te klikken. Bij een volgend bezoek aan de betreffende Track-onlinedienst wordt uitgegaan van de nieuwe cookie-instellingen.

Niet alle type cookies zijn op deze wijze aanpasbaar. Met name de hierboven vermelde functioneel noodzakelijke cookies en performantie-analyse cookies kunnen niet worden aangepast, omdat zij nodig zijn voor de goede werking van de Track-onlinedienst of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze online diensten gebruiken. Hiermee gaat geen verzameling van identificeerbare persoonlijke gegevens gepaard.

Track heeft de intentie dit keuzemenu inzake cookieinstellingen beschikbaar te maken op alle relevante Track-onlinediensten. Verder zal Track het keuzemenu waar mogelijk verder uitbreiden naar andere type cookies.

 • Via de browser

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

is een project van Expert Group bvba gevestigd te Dumolinlaan 6C te 8500 Kortrijk

Alle investeringsprojecten - Privacy Policy - Cookie Policy - Disclaimer - Contact - Samenwerken -